Visit the Farm - Central Java Indonesia 17-19 Disember 2016

Satu lawatan "Visit the Farm"  telah diadakan ke Central Java Indonesia pada 17-19 Disember 2016. Kebanyakan pelawat adalah daripada Persatuan Usahawan Ayam Kampung Malaysia. Lawatan ini banyak memberi ilmu tentang penternakan kepada pelawat-pelawat.