Persatuan Ayam Kampung Indonesia Malaysia

Persatuan Ayam Kampung Indonesia Malaysia memberi taklimat berkenaan ayam kampung. Banyak ilmu dan pengetahuan berkenaan ayam kampung yang mereka kongsikan dalam taklimat yang diucapkan.