Penerangan Pembakaan Silang Ayam Kampung

Pembakaan ayam kampung dilakukan dengan terancang dan mengambil kira kualiti galur betina dan galur jantan untuk menghasilkan baka ayam kampung yang di inginkan. Ceramah diberikan oleh Dr. Peneliti di Balitnak, Indonesia kepada rombongan peserta PUSAKA.