Penerangan & Mengenalpasti Penyakit Ayam Kampung

Dr. Nik Mohd Faiz Dan Prof Madya Dr. Jalila Memberi Penerangan Dan Cara Mengenalpasti Tentang Penyakit Ayam Kampung. Dengan melakukan Post-Morterm, para penternak boleh mengenalpasti penyakit yang dialami ternakan tersebut.