Bengkel Dasar Makanan Haiwan Negara di IPV Cheras

Bengkel Dasar Makanan Haiwan Negara telah berjaya dilangsungkan pada 14-16 Jun 2017 di Institut Pengurusan Veterinar Cheras. Bengkel ini membincangkan tentang panduan pemakanan, asas pembuatan pemakanan haiwan dan lain-lain.